ALBA Energy

Partner firmy

Proč využívat obnovitelné zdroje?

Snížíte roční náklady na energie až o 50%

Pomůžete přírodě snížíte produkci CO2 až o 6 tun

Celý systém můžete ovládat mobilním telefonem

Vyrábějte vlastní energii ze slunce

Využívat sluneční energii v dnešní době již není složité. Instalací jednoduchého zařízení získáte velké množství výhod s minimem starostí. ALBA Energy Vás provede celým procesem pořízení solárního systému  od první myšlenky až po samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny, a to včetně všech potřebných podkladů pro získání dotací.

Výhody:

 • nenahraditelný obnovitelný zdroj
 • nižší účet za elektrickou energii
 • energetická nezávislost až 200 dnů v roce
 • možnost prodeje energie do sítě

Systém je velice jednoduchý. Sluneční paprsky dopadají na solární panel, kde jsou přeměněny na stejnosměrný proud. Ten je veden do střídače, odkud je nabíjena baterie nebo je měněn na střídavý. Poté již proud putuje do rozvodové skříně a následně do spotřebičů nebo distribuční sítě.

Solární panel

Princip fotovoltaického panelu je využití tzv. fotoelektrického jevu =elektrický proud vzniká v okamžiku dopadu slunečního záření na polovodičový materiál. Faktorů, jenž ovlivňují účinnost a produktivitu solárních panelů, je hned několik. Jedná se zejména o použitý materiál, technologické řešení, orientace, poloha a sklon panelu a v neposlední řadě vliv počasí.

FVE připojení k distribuční soustavě

Vaši FVE je možné připojit k distribuční síti dvěma způsoby  – standardním a zjednodušeným režimem. Standardní režim je více náročný na papírování, nicméně umožňuje v lepším případě nadbytečnou elektřinu zpět do sítě prodávat. Druhý, zjednodušený režim je rychlejší na vyřízení, nicméně neumožuje prodávat přebytky elektřiny zpět do sítě.

 

Baterie

Baterie znamená možnost využití elektrické energie v době, kdy ji vaše FVE nevyrábí, protože je zrovna špatné počasí nebo je noc a slunce nesvítí. Střídač je propojen s baterií, kam se elektřina automaticky uloží v případě, že se v danou chvíli nespotřebovala. Baterie funguje ve výsledku stejně jako běžný akumulátor. Nevyužitá elektřina se z vaší domácí solární elektrárny vrací do sítě, kde ji použije někdo, kdo ji zrovna potřebuje. Elektroměr přitom změří, o kolik elektřiny šlo, a vy si stejný objem můžete později vzít ze sítě zase zpátky.

Samostatná instalace vámi pořízeného systému

Řešení pro ty, kteří si již zakoupili či plánují pořízení solárních panelů přímo od dodavatele. Zkonzultujeme s vámi veškeré kroky a navrhneme nejefektivnější řešení instalace. Pro vás bez starostí a větších závazků, bez rizika a s jistotou bezpečného provozu.

Postup realizace instalace

 1. Po obdržení poptávky s vámi zkonzultujeme technické detaily vašeho domu a vámi zakoupeného solárního systému.
 2. Podepíšeme smlouvu o provedení instalačních služeb.
 3. Navštíví vás naši certifikovaní profesionálové a navrhnou efektivní řešení na míru odpovídající vašim představám a druhu zakoupených panelů či čerpadel.
 4. Nainstalujeme vaši elektrárnu a její komponenty. Instalace trvá obvykle 1-2 dny, v závislosti na technických podmínkách a počasí.
 5. Poskytujeme následný monitoring 24/7 a servisní služby.

Tepelná čerpadla pro vytápění

V našem prostředí je mnoho energie a jedním ze způsobů, jak ji využívat jsou tepelná čerpadla. Díky jejich širokému využití je najdeme na stěnách nejen rodinných domů, ale i veřejných a průmyslových budov. ALBA Energy se zaměřuje na čerpadla typu vzduch-voda pro ohřev topné vody pro vytápění objektů. Je naším potěšením zajistit celý proces instalace vašeho tepelného čerpadla.

Výhody:

 • snížení nákladů na vytápění
 • možná kombinace se solárními panely
 • neomezený zdroj energie
 • téměř nulová hlučnost

Výkon tepelného čerpadla je mimo jiné závislý i na teplotě venkovního vzduchu, čím je teplota nižší, tím i klesá topný faktor čerpadla. V současné době je vývoj tepelných čerpadel tak daleko, že dokáží účinně pracovat i při teplotách kolem – 20 °C. Sníženého topného výkonu se v našich zeměpisných šířkách obávat nemusíte, teploty se zde po většinu topné sezóny pohybují v rozmezí 3 až – 6 °C.

Vnější jednotka

Vzduch z je nejprve nasáván do tepelného čerpadla pomocí ventilátoru. Uvnitř cirkuluje chladivo, které je chladnější než přiváděný venkovní vzduch. Chladivo se při odpařování zahřívá. Následně se pak odpařené chladivo stlačí pomocí kompresoru. Takto vznikne teplo, které se používá k ohřevu radiátorů nebo podlahového vytápění.

Kombinace systémů

Kombinace využití sluneční energie a tepelného čerpadla je nejvýhodnější možnou volbou, ročně je možné dosáhnout úspory až 80% z vaší současné spotřeby energie.

Fotovoltaické panely vytvoří dostatek energie nejen pro vaši potřebu, ale zároveň napájí i tepelné čerpadlo, které zajišťuje vytápění domu. Návratnost při použití kombinovaného systému je přibližně 3 – 8 let v závislosti na typu nemovitosti a získané dotaci. Dotaci pro oba systémy je však možné získat pouze v případě, že přecházíte z elektrokotle, kotle na tuhá paliva nebo vytápění typu krbová vložka. V opačném případě je možné získat dotaci pouze na solární panely.

Výhody:

 • úspora až 80%
 • návratnost 3 – 8 let
 • možnost získání dotace
 • energetická nezávislost pro tepelné čerpadlo

Vnější jednotka

Vzduch z je nejprve nasáván do tepelného čerpadla pomocí ventilátoru. Uvnitř cirkuluje chladivo, které je chladnější než přiváděný venkovní vzduch. Chladivo se při odpařování zahřívá. Následně se pak odpařené chladivo stlačí pomocí kompresoru. Takto vznikne teplo, které se používá k ohřevu radiátorů nebo podlahového vytápění.

Dotace na tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jsou velkým pomocníkem v úspoře energií. Díky programům Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotaci vám pomohou ušetřit ještě více financí.

KONZULTACE ZDARMA

Máte zájem o nezávislou konzultaci zdarma? Kontaktujte nás na tel.: +420 771 276 357 nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Dotace

Velkým bonusem který ALBA Energy nabízí je vyřízení dotace. V případě, že splňujete podmínky dotačního programu Zelená úsporám, neexistují překážky k získání této podpory.

Postup realizace tepelného čerpadla

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty.
 3. Nabídka – Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie můžete tepelným čerpadlem uspořit.
 4. Dotace – Zjistíme jestli máte nárok na dotaci. V případě, že ano, projdeme s vámi veškěré potřebné podklady.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.

 

Postup realizace solárních panelů

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty
 3. Nabídka –  Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie je možné solárními panely uspořit.
 4. Dotace – Vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro získání dotací na základě energetické bilance vaší nemovitosti. Poté vytvoříme projektovou dokumentaci a zašleme samotnou žádost.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Revize – Pro připojení je nutné aby systém prošel revizí. Do 14 dnů od instalace přijede revizní technik, který se ujistí, že systém funguje správně a předá vám dokumenty, které jsou nezbytné pro připojení do sítě a pro získání dotace.
 7. Připojení – samotné připojení do sítě se neobejde bez návštěvy distribučního technika. Ten znovu prověří funkčnost vašeho zařízení a připojí ho do sítě.
 8. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.