ALBA Energy

Partner firmy

Dotace na tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou velkým pomocníkem v úspoře energií. Díky programům Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotaci vám pomohou ušetřit ještě více financí.

Kotlíková Dotace a Nová zelená úsporám jsou programy, ze kterých je možné získat dotace v roce 2022. Pokud vyměňujete elektrické vytápění na tepelné čerpadlo a jste z nízkopříjmové domácnosti nebo důchodce, je možné získat až 180 000 Kč z programu Kotlíková dotace. V případě že nejste ani z jedné z uvedených kategorií můžete čerpat dotaci Nová zelená úsporám až ve výši 140 000 Kč.

Dotace je možné čerpat i zpětně, například pokud se chystáte nahradit svůj starý kotel na pevná paliva, moderním tepelným čerpadlem, můžete žádat o Kotlíkovou dotaci hned při začátku realizace. U kotlíkové dotace tak můžete získat na nákup tepelného čerpadla až 130 000 Kč a při kombinaci s programem Zelená úsporám se výše dotace může navýšit o dalších 50 000 Kč

Podmínky získání dotace:

 • žadatel musí být spoluvlastníkem nebo vlastníkem nemovitosti, kam bude čerpadlo instalováno
 • nemovitost se musí nacházet na území české republiky
 • nejsou předepsané konkrétní výrobky. na které se dotace vztahuje, stanovené jsou pouze technické parametry
 • před podáním žádosti je nutné nechat vyhotovit posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy a krycí list technických parametrů
 • čerpadlo musí být instalováno odborníkem s platnou certifikací

Dotace

Velkým bonusem který ALBA Energy nabízí je vyřízení dotace. V případě, že splňujete podmínky dotačního programu Zelená úsporám, neexistují překážky k získání této podpory.

Postup realizace tepelného čerpadla

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty.
 3. Nabídka – Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie můžete tepelným čerpadlem uspořit.
 4. Dotace – Zjistíme jestli máte nárok na dotaci. V případě, že ano, projdeme s vámi veškěré potřebné podklady.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.

 

Postup realizace solárních panelů

 1. První kontakt – Během několika dnů od odeslání vaší poptávky vás kontaktuje náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na možných řešení a termínu osobní návštěvy technikem.
 2. Technická konzultace – Náš technik přijede k vám domů nebo na místo instalace, zjistí aktuální stav a probere s vámi potřebné dokumenty
 3. Nabídka –  Po prostudování všech získaných údajů vám zašleme nabídku na míru. Spočítáme spotřebu nemovitosti a kolik energie je možné solárními panely uspořit.
 4. Dotace – Vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro získání dotací na základě energetické bilance vaší nemovitosti. Poté vytvoříme projektovou dokumentaci a zašleme samotnou žádost.
 5. Instalace – Naši odborníci přijedou k vám domů nebo na místo instalace a provedou montáž celého systému. Následně vše zprovozní, vysvětlí vám jak systém funguje a jak ho ovládat aplikací v mobilním telefonu.
 6. Revize – Pro připojení je nutné aby systém prošel revizí. Do 14 dnů od instalace přijede revizní technik, který se ujistí, že systém funguje správně a předá vám dokumenty, které jsou nezbytné pro připojení do sítě a pro získání dotace.
 7. Připojení – samotné připojení do sítě se neobejde bez návštěvy distribučního technika. Ten znovu prověří funkčnost vašeho zařízení a připojí ho do sítě.
 8. Vyplacení dotace – Po splnění všech uvedených bodů zasíláme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí. Jakmile dojde k jejich zpracování, dostanete výplatu dotace na váš bankovní účet.